Nâng mũi bọc sụn kiểu Hàn Quốc

Nâng mũi bọc sụn kiểu Hàn Quốc

11/2013 21

Nâng mũi bọc sụn kiểu Hàn Quốc - Nâng mũi bọc sụn tư thân làm cho kết quả nâng mũi được hoàn hảo hơn. Công nghệ nâng mũi bọc sụn là công nghệ nâng mũi Hàn Quốc kết hợp với việc bọc sụn tư thân đầu mũi