Hướng dẫn đổi phím game TK

Hướng dẫn đổi phím trong game (Truy kích) TK

12/2014 06

Hướng dẫn đổi phím trong game (Truy kích) TK   Do game chưa có chức năng đổi phím và mình thấy khá nhiều bạn game thủ đang gặp phải vấn đề “phím ngồi, nhảy” trong game Truy kích, trong quá tr